Научни форуми

ноември 2005 г.

Публична лекция на Румяна Дамянова в ЮЗУ, Благоевград
120 години от рождението на Емануил Попдимитров
Проф. Юрген Ангелов от Университета в Потсдам ще изнесе лекция в ШУ “Епископ Константин Преславски”
Национална научна конференция (Добрич - Албена)
Лекция от проф. Чавдар Попов
Познаваме ли Вашингтонския консенсус?
Международна година на Ханс Кристиян Андерсен
Международна научна конференция в Шуменския университет
Публична лекция на Джон Хенри и дискусия