Научни форуми

ноември 2005 г.

Университетски семинар за литературата, литературното поле, институциите и личностите
Публична лекция на академик Иван Радев в ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград
Научна конференция с международно участие в Смолян
Семинар под ръководството на д-р Боян Манчев
Публичен семинар "Глобално/локално"
Семинар по текстология към Текстологическата школа на НБУ