Научни форуми

Образование и толерантност

Международна научна конференция

.: ОРГАНИЗАТОРИ Конференцията се организира от ШУ “Епископ Константин Преславски” и Сдружение “Етнотолеранс”. Председател на организационния комитет на конференцията е доц. д-р Янка Тоцева – ръководител на катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика”, а научният форум ще се проведе под патронажа на Ректора на Шуменския университет - проф. дфн Добрин Добрев и д-р Луизе Друке - Представител на Върховния комисариат за бежанците в България. .: ВРЕМЕ И МЯСТО 05.-06.11.2004 г. 05.11.2004 г. (петък) от 10.00 ч. (официалното откриване) Актова зала на Педагогическия факултет - ШУ “Епископ Константин Преславски” .: УЧАСТНИЦИ Над 40 участници от ШУ ”Епископ Константин Преславски”, СУ “Св. Климент Охридски”, РУ “Ангел Кънчев”, БУ “Проф. Асен Златаров” и Университета в Закария, Р Турция. .: НАУЧНИ СЕКЦИИ Проблеми на интеркултурното образование Толерантност в училище “Различните” деца в системата на предучилищното образование Успешни практики в гражданското образование Висшето образование и проблемите на толерантността
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 658
Етикети: Образование
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/328-obrazovanie-i-tolerantnost