Научни форуми

ноември 2005 г.

Публичен семинар "Глобално/локално"
Интердисциплинарна конференция
Национална конференция
Проект за поредица от семинари в България
Международна научна конференция
Публична лекция в ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Хуманитарен семинар
Семинар в Института за литература при БАН