Научни форуми

Иван Д. Шишманов - Форумът

Научна конференция

.: ВРЕМЕ И МЯСТО 21.-22. октомври 2004 г. Начало - 9.30 ч. БАН, Червения салон, бул. "Шипченски проход" № 52, бл. 17, партер. .: ПРОГРАМА 21.10.2004, четвъртък Откриване - 9.30 ч. Първо заседание Ръководи: Румяна Дамянова Данчо Господинов (Институт за литература). Иван Д. Шишманов и изследванията на Българското възраждане Йордан Василев (Институт за литература). "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина" - научният форум Рая Кунчева (Институт за литература). Дилемата идеализъм-материализъм в естетическите възгледи на проф. Иван Д. Шишманов Анисава Милтенова (Институт за литература). Погледът на Иван Шишманов върху византийската и българската книжнина до ХVІІІ в. Дискусия Почивка, 11.30 ч.-11.45 ч. Второ заседание Ръководи: Стоянка Бояджиева Надя Данова (Институт по балканистика). Иван Д. Шишманов и националната митология Клео Протохристова (ПУ "Паисий Хилендарски"). Иван Д. Шишманов и западноевропейската литература - академичният проект Георги Василев (Агенция за българите в чужбина). Идеите на проф. Иван Д. Шишманов за паневропейското разпространение на богомилството и неговото участие в италианския Предренесанс Стефка Таринска (Институт за литература). Проблемът за руското влияние в изследванията на Иван Д. Шишманов и по-късно Рачко Попов (Етнографски институт с музей). Народната етимология и култът към светците. Дискусия Почивка: 13.30 ч.-14.30 ч. Трето заседание Ръководи: Недка Капралова Паулина Стойчева (СУ "Св. Климент Охридски"). Националните легенди и научната обективност в изследванията на Иван Д. Шишманов Светла Петкова (Институт за фолклор). "Песента за мъртвия брат" - поглед към контекста в баладната ни традиция Стоянка Бояджиева (Институт за фолклор). "Мъртвият брат" - анализи и тълкувания Евгения Мицева (Институт за фолклор). Разказаните обреди Йорданка Коцева (Институт за фолклор). Иван Шишманов и Марко Цепенков: изследвачът и записвачът-разказвач Костадин Динчев (ЮЗУ "Неофит Рилски"). Проф. Иван Д. Шишманов и българската фолклористика Дискусия Почивка : 16.00 ч.-16.15 ч. Четвърто заседание. Ръководи: Лидия Михова. Надежда Драгова (ЮЗУ "Неофит Рилски"). Иван Д. Шишманов и Димитър Шишманов в ланеца на българската интелектуалност Юлия Николова (ПУ "Паисий Хилендарски"). Епиграмите на проф. Иван Д. Шишманов Камен Михайлов (Институт за литература). Иван Д. Шишманов като политик - политически възрения и действия Огняна Маждракова (Институт по история). Щрих от образа на проф. Ив. Д. Шишманов като гражданин (за една публикация в сп. "Слънце") Недка Капралова (Институт за литература). Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство Филип Панайотов (СУ "Св. Климент Охридски"). Проф. Иван Шишманов и Кръстю Раковски Дискусия Закриване на заседателния ден на чаша вино 22.10.2004, петък Начало: 9.30 ч. Първо заседание Ръководи: Рая Кунчева Росица Димчева (СУ "Св. Климент Охридски"). Приносът на проф. Иван Д. Шишманов към социологията на литературата. Румяна Дамянова (Институт за литература). Психосоциологичният метод на проф. Иван Д. Шишманов Владко Мурдаров (Институт за български език). Иван Д. Шишманов и Ватрослав Ягич Васил Балевски (Институт за литература). Кореспонденцията между Иван Д. Шишманов и Михаил Арнаудов - първи европеистични изяви на българската литературна наука Лидия Михова (Институт за литература). "Децата" на Иван Д. Шишманов (приносът на проф. Ив. Д. Шишманов за развитието на българската научна периодика) Дискусия Почивка: 11.30 ч.-11.45 ч. Второ заседание Ръководи: Румяна Дамянова Лиляна Минкова (Институт за литература). Любен Каравелов и Иван Д. Шишманов в традицията на българската украинистика Светла Черпокова (ПУ "Паисий Хилендарски"). Иван Д. Шишманов и Михаил Драгоманов Сава Сивриев (ШУ "Епископ Константин Преславски"). Иван Д. Шишманов и д-р К. Кръстев за тенденциозното изкуство Любомир Стаматов (ЮЗУ "Неофит Рилски"). Иван Д. Шишманов и д-р Кръстев Паулина Стойчева (СУ "Св. Климент Охридски"). Националните легенди и научната обективност в изследванията на Иван Д. Шишманов Дискусия Почивка: 13.30 ч.-14.30 ч. Трето заседание Ръководи: Румяна Радкова Цветанка Величкова (Научен архив - БАН). Научният архив на БАН - от и за Иван Д. Шишманов Ира Георгиева, Лиляна Ванова (Държавен архив). Досието на Иван Д. Шишманов Светлана Русинова (Институт за литература). Дневниковите записки на Иван Д. Шишманов - историческо време и художествено-философска интерпретация Кристина Петкова (СУ "Св. Климент Охридски"). За културологичните възгледи на Иван Шишманов Дискусия Почивка: 15.30 ч.-15.45 ч. Четвърто заседание Ръководи: Рачко Попов Цвета Думкова (ПУ "Паисий Хилендарски"). Сборникът за народни умотворения: от концепцията към реализацията между двете световни войни Цветелина Димитрова (Институт за фолклор). Студията на проф. Шишманов "Значението и задачата на нашата етнография" и някои аспекти на съвременната практическа етнология и фолклористика Здравко Дечев (ПУ "Паисий Хилендарски"). Проф. Ив. Д. Шишманов за словесността (размисли върху "Значението и задачата на нашата етнография") Магдалена Душева (ПУ "Паисий Хилендарски"). Сънищата като обект на научното фолклористично изследване. Ирина Коларска (Институт за фолклор). По завета на Ив. Д. Шишманов Дискусия. Закриване на конференцията
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 750
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/324-ivan-d-shishmanov-forumat