Научни форуми

ноември 2005 г.

Заключителна конференция от Международната година на Ханс Кристиaн Андерсен
Програма „България – Италия”
Колегиум по възрожденска литература
Научна конференция на Института за литература