Научни форуми

Култура, изкуство, съвременност - европейски аспекти

Международна научно-практическа конференция

.: ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 10-11.05.2004 .: МЯСТО Учебен корпус 1, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. .: СЕКЦИИ И ПОДСЕКЦИИ Изкуство История Теория Качество на образованието Култура и евроинтеграция Исторически ресурси на европейската интеграция Европа на знанието (проблеми на културното и социално развитие) Регионално културно развитие Национални идентичности в рамките на европейското културно пространство. .: ЗА КОНТАКТИ 2700 Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, ЮЗУ "Н. Рилски", УК 1, Факултет по изкуствата e-mail: rpoterov@abv.bg телефон за контакти: ++359 73/ 889133 (Деканат, г-жа Н. Янева). Заседанията по секции са предвидени и в двата дни до 13.00 ч., след което е осигурено време на участниците да посещават изявите на студентите в рамките на Фестивала.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 552
Етикети: Култура
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/315-kultura-izkustvo-savremennost-evropeyski-aspekti