Научни форуми

Политики на различието, езици на близостта

Традиционна научна конференция

.: ДАТА И МЯСТО 01.06.-02.06.2004 СУ "Св. Климент Охридски" .: ПРОГРАМА 1.06.2004 г. Зала 1 9,30 Откриване Пленарно заседание председател Ренета Божанкова 10,00 Радка Влахова - Езикът и словото - между “алеф” и “градината с разклоняващите се пътеки” 10,15 Албена Вачева - Езикът на културните стереотипи 10,30 Пенка Баракова - Освободеният дух на предлога 10,45 Росица Димчева - Сатирата като диалог. Реторически техники в българската сатира от втората половина на ХХ век 11,00 Почивка Първа секция, зала 2 председател Димитър Камбуров 11,30 Добромир Григоров - “Сладкодумното” литературознание търси смисъла (1974, “Диви разкази”) 11,45 Лора Шумкова - Прагматически принципи в “Българи от старо време” и “Чичовци” - близости и отдалечавания 12,00 Никола Бенин - РОД - наРОД - РОДина: типологически сплитове в “Под игото” от Ив. Вазов и “Жътва” от Константин Петканов 12,15 Димитър Камбуров - С(вещите) на Далчев. Вещите вещи 12,30 Калина Лукова - Приказка за прилепа и гълъбицата или еротичните идентификации на Антон Страшимиров 12,45 София Ангелова-Дамянова - Българският исторически роман и жените авторки председател Добромир Григоров 14,00 Галина Иванова - Мотивът за юначеството в сб. “Ръж” на А. Каралийчев (опит за извеждане съпоставка с Ботевата балада “Хаджи Димитър”) 14,15 Ваня Петкова - Заетостта на ръцете - подстъп към направата на един фрагмент 14,30 Диляна Ковачева - Двете Испании в творчеството на Димитър Димов 14,45 Златка Паскалева - Готически елементи в романа “Време разделно” 15,00 Почивка 15,15 Събина Стойнова - Езикът като поза у Бодлер 15,30 Диана Аджарска-Лицанова - Стендал и малцината щастливци 15,45 Надежда Радулова - Колонията срещу Канона: Джийн Рис чете “Джейн Еър” 16,00 Петър Михайлов - “Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те г. на ХХ век 16,15 Илияна Бенина - Шах на царя: междутекстови връзки в “Хари Потър и вълшебният камък” от Джоан Роулинг 16,30 Почивка председател Надежда Радулова 16,45 Светлана Арнаудова - Мигрантската литература в Германия - език на близостта и на една нова европейска идентичност 17,00 Емилиян Николов - Любовното убийство (Джон Фаулз “Колекционерът”) 17,15 Яна Андреева - Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект 17,30 Татяна Маринкова - “Аз и другият” в испанския постмодернистичен роман 18,00 Връчване наградата за най-добра езиковедска книга Втора секция, зала 1 председател Лъчезар Янков 11,30 Лъчезар Янков - Езикови изрази на всекидневното съзнание 11,45 Любима Йорданова - Политики на различието, езици на близостта - езиковата манипулация в политическия речник след 1989 12,00 Андреана Ефтимова - Неспонтанната реч на спортните коментатори 12,15 Валентина Маринова - За някои структурносемантични особености на пословицата в българския език и хинди 12,30 Надя Розова - Към въпроса за имперфекта в съвременния книжовен Хинди 12,45 Таня Тодорова - Дискусията за народна говорна основа на българския книжовен език в сп. Български книжици” (1858-1862) председател Красимира Алексова 14,00 Красимира Алексова - Бипартиципиалност-омонимия - двустранно обусловени варианти в българската глаголна система 14,15 Атанас Атанасов - Безличните глаголи “има” и “няма” в съвременния български език 14,30 Илияна Гарвалова - Действието на принципа на компенсацията в рамките на парадигмата на съществителните имена в съвременния български език 14,45 Петър Сотиров - От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (върху примери от полски и български) 15,00 Весела Чергова - Функционалност на португалския конюнктив в условията на имплицитен модус 15,15 Почивка Председател Атанас Атанасов 15,30 Галина Петрова - Защо експериенторът понякога е непряко допълнение 15,45 Йорданка Велкова - Към проблема за безличността при страдателните конструкции 16,00 Донка Мангачева - Индиректност и подбудително изказване 16,15 Катя Коджабашева - Некоторые особенности модальной категории возможности в филологическом научном тексте в современных русском и болгарском языках 16,30 Павлина Кънчева - Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от териториите на белоградчишко-трънския диалект в София 16,45 Цветина Рачева, Владислав Миланов - Когато конкретното е абстрактно (опит за философска и лингвистична интерпретация на понятията конкретно и абстрактно) 17,00 Факултетен съвет за избор на най-добра езиковедска книга 2.06.2004 г. Първа секция, 2 зала председател: Цветанка Хубенова 10,00 Цветанка Хубенова - Дилтай - емпатия, история, различие 10,15 Златка Станкова - Трагедията - жанрът на Вавилон 10,30 Мая Горчева - Романът дневник и мимикриите на авторството 10,45 Деспина Василева - “Беседа против богомилите” на презвитер Козма в полемика с еретическите идеи 11,00 Почивка 11,15 Светлана Карагьозова - Барокови реминисценции в българската поезия 11,30 Магдалена Костова-Панайотова - Черти към балканския образ на чужденеца 11,45 Надежда Стоянова - “Бесове” - поетиката 12,00 Тодор Георгиев - Сюрреализмът като език на тоталитаризма (новелата “Фро” от Андрей Платонов) 12,15 Калин Михайлов - Образцовата антична трагедия и филмът “Страстите Христови” на М. Гибсън Втора секция, зала 1 председател: Татяна Ангелова 10,00 Леона Асланова - Игра и литература 10,15 Йордан Ефтимов - Небесни води и огнен брак: Иван Грозев и теософията 10,30 Иван Иванов - Новонаписаната история - “Ноев ковчег” на Й. Радичков 10,45 Наталия Христова - Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко 11,00 Татяна Ангелова - Прагмалингвистиката и обучението по български език в периода 9-12 клас 11,15 Розалия Александрова - Есето - знак и интуиция 11,30 Барбара Зонерхаузер - Intraterminal Aspect 11,45 Мирена Пацева - Щрихи от езиковата картина на Индия 12,00 Таня Плачкова - Опит за класификация на употребите на перфект - гледна точка на теорията на граматическите орозиции 12,15 Атанаска Атанасова - Опозицията пределност/непределност при несвършените глаголи в съвременния български език .: ЗА КОНТАКТИ vankova@slav.uni-sofia.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 877
Етикети: езици, Политики
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/318-politiki-na-razlichieto-ezitsi-na-blizostta