Научни форуми

Междуетнически контакти. Изток и Запад - интеркултурна комуникация

Национална научна конференция с международно участие

.: ВРЕМЕ И МЯСТО 24 септември, в сградата на Педагогическия факултет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" .: ОТКРИВАНЕ От 9.30 ч. на 24 септември 2004 г. (петък) в Актовата зала на Педагогическия факултет .: ОРГАНИЗАТОРИ Научният форум се организира от Центъра за източни култури и интеркултурни връзки и Катедра “Турски език и литература” на Шуменския университет. .: УЧАСТНИЦИ В работата на конференцията ще вземат участие над 20 учени от ШУ “Епископ Константин Преславски”, СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, а също и от различни университети в Република Турция и Руската федерация. .: НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Заседанията ще протекат в три секции - “Лингвистика”, “Етнолингвистика и лингвокултурология” и “История и култура”. Пленарното заседание ще открие проф. дфн В. Шаклеин от РУДН - Москва.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 352
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/321-mezhduetnicheski-kontakti-iztok-i-zapad-interkulturna-komunikatsiya