Отзиви

2018 г.

Юбилейна изложба "15 години Арт алея"
За новия роман на Силвия Томова „Грохот“
За изложбата „От хаоса” в галерия „Нюанс”
За стихосбирката „В процепа на хоризонта” от Палми Ранчев
За романа на Херман Кох и филма на режисьора Орен Муверман
Събуждането на една спяща от 40 години красавица
Глобални, регионални и национални перспективи
Новите парадигми на човешкото развитие
За филма на режисьора Андрей Звягинцев
За лиричната книга „С птици и с дървета разговарям“ от Драга Дюлгерова, изд. „Славена“, 2018