Отзиви

2013 г.

Думи за поетичната книга на Николай Милчев "Тънък дъжд"
Концерт на Виолета Шаханова с музика на велики композитори евреи
Димчо Дебелянов и поетичното преклонение пред него
Читателски отзив за романа на Радостина Ангелова
Читателски отзив за новия роман на Радостина Ангелова "Имаго"
Огнян Стамболиев преведе големия румънски поет Никита Станеску
За „Театрална изложба” - спектакъл на студентите от класа на проф. Румен Рачев
За спектакъла на Мариус Куркински
Книга за Лилия Гюлева