Отзиви

2012 г.

Славотерапията като лечение, забава и мъдрост
За достъпа до изпятата поезия
Още едно място за изпята поезия
Близо шейсет платна представи художникът за своята 80-годишнина
За спектакъла "Гленгари Глен Рос"
За премиерата на Гърдевия "Хамлет" в Народния театър
За спектакъла "Мона"
За спектакъла "Скачай"
За книгата на проф. Виорел Косма
За гостуващата изложба в Градската галерия в Русе