Отзиви

2014 г.

За разказите на Владимир Левчев
За поетичната книга „Очакваното неочаквано (логии)” на Крис Енчев (изд. Scalino, 2014)
За книгата на Станислава Чуринскиене „Second Life: Reloaded“
За новата стихосбирка на Катерина Стойкова-Клемър „Как наказва Бог“
За поетичната книга „Как наказва Бог” на Катерина Стойкова-Клемър
Невена Борисова за поетичната книга на Крис Енчев
10 ноември 2014 в Националната художествена галерия. 25 години от падането на тоталитарния режим
За книгата на Владимир Левчев
За романа на Диана Петрова „Синестезия“