Отзиви

Академичен сборник с материали за Димчо Дебелянов

Нови изследвания, архив, спомени

Академичен сборник с материали за Димчо Дебелянов


Излезе сборникът с материали от проведената на 20 април 2012 г. в Централната сграда на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ в старопрестолния град Велико Търново юбилейна научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на Димчо Дебелянов.

Форумът бе организиран от Катедра „Българска литература“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Секция „Нова и съвременна българска литература“ към Института за литература при БАН, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и Държавен военноисторически архив – Велико Търново.

В рамките на конференцията бе открита богата изложба на книги и документи, свързани с военното битие на Дебелянов, някои от които се показват за пръв път пред публиката: например заповедта, с която се определят длъжностите, чиито титуляри не подлежат на военна мобилизация, включително във Върховната сметна палата, където Димчо е работел като докладчик; списък на подофицерите, които не са повишени посмъртно в чин, сред които фигурира и името на поета; списък на извадените от офицерския състав български офицери и подофицери, загинали във войните в периода 1915-1919 г., като тази заповед носи подписа на министъра на войната Александър Стамболийски (в този списък е и името на Димчо); донесение от командира на 22 пехотен Тракийски полк относно състоялото  се фатално за поета сражение на 2 октомври 1916 г.; предложението за награждаване посмъртно с военен орден на подпоручик Димчо Дебелянов за проявената от него храброст в сражението на 2 октомври 1916 г., и още редица други ценни архивни документи

Съставителите на новия сборник са включили изнесените доклади в два различни раздела – „Студии и статии“ и „Архив, текстология, биографични щрихи“ – поради спецификата им. Освен това – чудесно решение – са поместили в раздел „Спомени“ множество лични или предадени от трети лица спомени за Дебелянов от негови приятели и близки като: К. Гълъбов, Г. Савчев, Д. Крапчев, Г. Райчев, Г. Белев, Н. Райнов, П. Осоговец, Й. Мечкаров. Събраните по този начин на едно място откъси от отделни книги или самостоятелни спомени, но публикувани в някогашни списания и вестници, трудно достъпни за съвременния читател, са ценност сами по себе си, а и придават на сборника по-популярен и биографичен характер.

В сборника са включени докладите на акад. дфн Иван Радев, проф. Михаил Неделчев, доцентите с докторска степен Иван Русков, Виолета Русева, Сава Сивриев, Людмила Стоянова, Николай Димитров, Антония Велкова-Гайдарджиева, доц. дфн Иван Станков, докторант Мария Димитрова, д-р Пламен Пенев, д-р Димитър Михайлов, Катя Зографова, Дойчо Иванов – уредник на къща-музей „Д. Дебелянов“ – Копривщица, бившия уредник на музея Славимир Генчев и други, както и на материали от литературни изследователи (като проф. Светлозар Игов например), които не взеха участие в конференцията, но текстовете им са свързани с Дебеляновото литературно наследство и включването им още повече обогатява сборника.

Един от най-важните моменти от биографията на Дебелянов е участието му в Първата световна война. Доскоро – и това мнение продължава да битува упорито в масовото съзнание и до днес, тъй като погрешно е натрапвано от десетилетия – се знаеше, че Димчо е заминал доброволно на фронта. Тези твърдения – впрочем още по онова време противоречиви и нерядко взаимно отричащи се – се оказват неверни. За това свидетелстват документите в Държавния военно-исторически архив – В. Търново, обстойно проучени от акад. Иван Радев. Всъщност, изясняването на този въпрос с нищо не накърнява ореола му на човек, поет и боец, загинал със смъртта на храбрите, водейки своята рота срещу онези, които всъщност и му бяха, и не му бяха врагове.


Забележка: През 2007 г. по повод 120-годишнината от рождението на Дебелянов се проведоха две подобни конференции, съответно в Копривщица и в София, материалите от които също бяха издадени по-късно в два отделни сборника.

___________________

"Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания, архив, спомени", Сборник, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013 г.


Автор: Славимир Генчев
08.12.2013 г. 15:47
Посетено: 1341
Етикети: литературна критика, Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, конференция, сборник, нова книга, спомени, архив, Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/18225-akademichen-sbornik-s-materiali-za-dimcho-debelyanov