Отзиви

2011 г.

За едно събитие в българската култура
Концерт, посветен на 80-годишнината от рождението на композитора
Български трагедии, трагикомедии и комедии от края на 19. и началото 20. век
Рецензия за немското издание на романа "Тарпани" във в. "Neues Deutschland"
За романа на Христо Карастоянов "Паякът"