Отзиви

2020 г.

За новата книга на Христина Мирчева
Авторската песен на малката Валерия впечатлява музикалната гилдия
Трети концерт на Камерен ансамбъл "Силуети" от цикъла "Бетовен на 250 години"
За „Фернандо Крап ми е написал това писмо“ от Танкред Дорст в Театър 199
За нравствените крушения и висоти на човека в годините от средата на XX век и в условията на "българския преход"
Думи за филма "Обслужвал съм английския крал"
140 години от рождението на писателя Александър Грин (1880-1932)