Интервю

2007 г.

Приобщаване към световното културно семейство
“Живот в тройка” (истински роман)
А истинската битка е духовна и тя няма да бъде загубена
Не е толкова страшно да говориш истината...
Талантливият творец вярва в случайността
Творецът е човек на крайностите
Горко на всички ни, горко, ако слепци след нас умират
Като апостол, проповядващ любов между хората