Интервю

Разговор със Станимир Кискинов

“Живот в тройка” (истински роман)

Разговор със Станимир Кискинов


◊ СЪБИТИЕТО

Неотдавна в Кърджали бе представена книгата на Станимир Кискинов “Живот в тройка” (истински роман).


◊ ЗА АВТОРА И КНИГАТА

Изпълнителният директор на Българска медийна коалиция Димитър Сотиров, като истински журналист, побърза да я анонсира като интересен опит да се обединят на пръв поглед несъвместимите личностни характеристики на нейния автор. Това, че Стенли е доктор по политология, бакалавър по астрология и преподавател по социология (в СУ) и по писане на проекти, каза той, особено му е помогнало да свърже в една пъстра амалгама духовното, емоционалното и битийното ниво на живота. Така се е родило едно голямо постижение, едно разголващо душата откровение и то споделено с изкусителното и изключително деликатно търсене на границата, баланса, с движението по ръба на нещата.

Тази книга, според Сотиров, съдържа толкова много подтекстове, че може да се прочете по най-различни начини, но единствено не и с равнодушие. В нейния център стои святата троица, вярата, от която тръгва живoтът ни и която присъства навсякъде около нас. И която древността и египетските пирамиди овековечиха като символ на стабилността, предсказуемостта и вечността. Макар че Стенли предлага много повече тълкувания и много варианти на една интересна и предизвикателна компилация от много тройки в съзнанието ни и в живота. А редакторката на книгата Ира Коловска сякаш обобщава всичко това с две определения – така закономерните и характерни за новата епоха “колеблива геометрия” и “културна полигамия”.


◊ РАЗГОВОР С АВТОРА

- Кое, Стенли, предопределя това раздвижване на пластовете и разместване на вече познатите конфигурации в личностните взаимоотношения?

- Това, че започналата вече епоха на Водолея идва, за да донесе едно пълно освобождаване на нашия потенциал. На някои това може да изглежда като многотия, като един пълен разрез с добрия вкус, но нещата се случват закономерно, целесъобразно и неминуемо вървят натам.

- А това съвсем те поставя в свои води, като истински представител на този зодиакален знак (Водолей).

- Ние, Водолеите, не сме силни в любовта, но затова пък сме много силни в интерпретацията на истината и свободата, характерните особености на новата епоха. Тук трябва да добавим и любовта. Тази троица именно стои на върха на пирамидата на живота ни и ако едното го няма, нямаме и чувството за цялостност. Тези три пласта досега бяха много разхвърляни, фрагментирани и тъкмо идващото ново ще ги съчетае в една цялостност, ще ги подреди по един правилен начин. И тогава и истината, и свободата, и любовта ще могат да се разгърнат в пълните си граници, като същевременно се смесват и взаимно обогатяват.

- Това ново подреждане, вероятно, е и астрологично обусловено?

- Щом като целта е истината да ни освободи, а любовта да ни научи да живеем правилно, както казва Дънов, значи това е предопределено и от звездите.

- Науките, с които се занимаваш и намираш допирни точки, също ли го доказват?

- Всичко е взаимносвързано. И всичко се подрежда по възможно най-добрия начин. Всичко води към хармонизация на личността. Потвърждават го и политологията, и социологията, и астрологията. Развитието на личността пък води до развитието на обществото, на социума. А не може да има хармонично общество, изградено от нехармонични хора. Дори раздвоението в любовта води до необходимостта да се постигне цялостност, защото вътрешното раздвоение се пренася и в живота, и в резултатите от него.

- Тогава и днешният кризис е закономерен и необходим.


- Когато човек е добронамерен, не може да произведе някакъв ужасяващ, лош резултат и естествено при него всичко ще съдейства за добро. Новата епоха ще преформулира, ще преподреди ставащото сега. И умните хора ще се съобразяват със съдбата, с нейния тон, ще действат в синхрон с нея. Това е като със симптома на болестта, който дава светването на червената лампичка. Ако не му обърнеш внимание, се гътваш след някоя и друга година.

- Каква светлина свети за България, след като Козирогът, следващата след Водолея епоха е нейният знак?


- Някои подкрепят тази теза, други я отричат, защото той е знакът на социално силните, на просперитета, а ние сме още много далече от това състояние. Аз имам и доста скептично отношение относно това, дали неудушевени предмети могат да се подлагат на такъв зодиакален разрез. Според мен, зодиакалните аспекти и конфигурации важат само за одушевени, за духовни явления и състояния. А иначе тъкмо в епохата на Козирога формата и съдържанието ще се обединят в едно. В това, към което днес се подготвят пътищата.
Автор: Лияна Фероли
03.04.2007 г. 16:14
Посетено: 1289
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/34/news/3762-razgovor-sas-stanimir-kiskinov