Сцена / екран / ефир

септември 2016 г.

НДК обяви първите шест заглавия от кинопанорамата през ноември