Изложби

май 2011 г.

Цветни размишления в галерия "България"
Съкровище от поезия, картини и пластики
Фотография на Photo Vision
Галерия "Париж" представя
Самостоятелна изложба на Коста Костов
Самостоятелна изложба живопис
Първа самостоятелна изложба