Срещи

март 2016 г.

30 март 2016, 19.00 ч., Литературен клуб "Пeрото" – НДК
Мартенската среща от цикъла лекции "Книгата на книгите"
На 24 март2016 от 17.30 ч. в Малката базилика
Лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска в София и Велико Търново
Мартенската среща от поредицата беседи и дискусии „Православие и съвремие“
Представяне, демонстрации, изложба на композиции икебана
18 март 2016 г., 10 часа, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Лекция на Марсел Израел в Институт Сервантес София