Срещи

Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини

Лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска в София и Велико Търново

Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини


◊ СЪБИТИЕТО

„Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини“
-
лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска


• София
22 март 2016, вторник, 11.00 ч., Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, вход свободен

Велико Търново
23 март 2016, сряда, 13.00 ч., зала „Европа“, Ректорат, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Теодосий Търновски“ №2, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с  Факултета по славянски филологии на Софийския университет и Филологическия факултет на Великотърновския университет


Д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска
– славист, езиковед, работи в Катедрата по славянска филология на Университета в Лодз. Занимава се със сравнителна граматика на славянските езици, семантичен синтаксис, техническа терминология, правна лингвистика, проблематиката на съдебния превод, както и с полския език от Покрайнините. Провежда конфронтативни изследвания, включващи трите славянски езикови общности (полски – западнославянски, български – южнославянски, руски и белоруски – източнославянски).

Aвтор на книгите: „Изразяване на семантичната категория инхоативност в българския, полския и белоруския език” и „Славянска техническа терминология (върху материал от полски, руски и български)”, съавтор на съвместния труд  „Основните синтактични структури на съвременните славянски езици: белоруски, български, полски”. Ръководител на следдипломните курсове „Езиково обслужване на институциите на Европейския Съюз”, член на редколегията на списание „Południowosłowiańskie zeszyty naukowe”  (Южнославянски научни тетрадки).


Автор: Полски институт
21.03.2016 г. 20:19
Посетено: 634
Етикети: Полски институт, Велико Търново, София, лекция, Полски език, Д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/8/news/23167-savremenniyat-polski-ezik-na-teritoriyata-na-nyakogashnite-pokraynini