Срещи

март 2016 г.

Срещата с автора на „Фройд набързо” ще се състои на 10 март 2016 г. от 19.00 ч. в Литературен клуб „Перото”
7 март 2016, 18 часа, Софийски университет „Св. Климент Охридски“