Срещи

2023 г.

Новите приоритети в европейските културни политики ще бъдат обсъдени в серия от събития, организирани от Бюро "Творческа Европа"
30.10.2023 г. 21:37
Програма “Творческа Европа” отново предоставя възможност за подкрепа и развитие на културния и творчески сектор с нови конкурсни сесии и разнообразни възможности за международна реализация
Бърз преглед