Отзиви

2016 г.

За книгата на Малина Първанова "В полет"
За поетичната книга „Сферата на света” на Андриана Спасова
За стихосбирката на Надежда Искрова „Мълчания от Надежда”
За книгата на Мила Искренова „Анна и Алената глутница“
За изложбата "Флуиди" на художника Любен Генов
За новата стихосбирка на Методи Джонев
За поетичната книга „Процеп към Париж“ на Ирен Петрова, изд. „Скалино“, 2016
За спектакъла "Извън рамки" на Фондация „Танцово изкуство - Илиев”
"Самодива" на Красимира Зуркова между мита и музиката
За последната книга на Драга Дюлгерова