Отзиви

2009 г.

За книгата на Исак Гозес „Лили. Един живот, една съдба...”
За новия роман на Александър Томов
Юбилярят показва платна от различни периоди в творчеството си
Музикантите плениха публиката с виртуозно изпълнение и артистичност на сцената
За книгата на доц. д-р Росица Никифорова "Интериор. История и теория"
Русенският скулптор е известен със страстта си към шахматната дъска
Юбилеен сборник "120 години Димчо Дебелянов"
Нужно е не възпоменание, а жив съвременен прочит
За новата книга на Христо Черняев