Отзиви

Архитектурата като духовен континуум

За книгата на доц. д-р Росица Никифорова "Интериор. История и теория"

Архитектурата като духовен континуум


Концепцията и цялостното структуриране на тази книга я причисляват към интерпретативните системи, в които мислят света и изкуството Кенет Кларк, Умберто Еко, Джонатан Гленси. Следвайки зададените от тях критерии, авторката разчупва догматиката на хронологичния принцип, за да изведе събитията на нивото на сравнителния анализ, който не познава ограниченията на времето и пространството и признава единствено логиката на духовния континуум. Този когнитивен подход обвързва обемната текстова и визуална информация в квинтесенциален синхрон, който – освен всичко останало, провокира и своеобразна динамика на преживяването. Тя от своя страна драматургично и последователно гради една нова опитност в трактовката на интериора, не като опонент, а като контрагент на екстериора, в неразривното и неделимо архитектурно движение от външното към вътрешното. И обратно.
   
Всъщност пространствата, които обитаваме, се оказват много по-вълнуващи, отколкото ни се струват на пръв поглед. Прозрението за читателя е само едно от достойнствата на книгата, която притежава потенциала да стигне до много и различни публики. Научният труд представлява и първо по рода си българско четиво по интериор, което впечатлява с компетентност и аналитичност, прецизност и иновативност, не на последно място – със стегнатия, взискателен към изказа си, стил.
   
И още. За разлика от други европоцентрични текстове, този текст не забравя, че Европа стига до Урал, съпоставяйки примерно Петробарока с Барока в Централна Европа. Принос към актуалния разговор около опозицията Локално/Глобално представлява и прочитът на Българското Възраждане като Ренесанс по време на Класицизъм. Защото е крайно време, внушава академичният труд, да се откажем от безнадеждно остарелите, емоционално и ментално вредни, компенсаторни механизми на под/надценяването. Рационалната съвременност, както впрочем и отговорността на модерния изследовател, изискват обективното ситуиране на Българското в европейския архитектурен контекст. Доц. д-р арх. Росица Никифорова прави (и) това.


---------------
Росица Никифорова. Интериор. История и теория. Варна: Славена, 2008.
Автор: Виолета Тончева
04.03.2009 г. 22:33
Посетено: 1343
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/7422-arhitekturata-kato-duhoven-kontinuum