Отзиви

Нова книга за Димчо Дебелянов

Юбилеен сборник "120 години Димчо Дебелянов"

Нова книга за Димчо Дебелянов


◊ СЪБИТИЕТО

В началото на тази година излезе от печат “Юбилеен сборник: 120 години от рождението на Димчо Дебелянов
”. Годишнината на поета, която чествахме през цялата 2007 г., бе повод за многобройни публикации и нови научни изследвания. Сред основните прояви бяха научните конференции в Копривщица, проведена на 28 март, и организираната от Института по литература към БАН на 18 юни в София. Научните доклади и съобщения от тези форуми са в основата на новата книга, като повечето от тях бяха специално подготвени за годишнината.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

Автори в сборника и участници в конференциите са най-изявените познавачи на Дебеляновото творчество днес – проф. Елка Констатинова, Надежда Александрова, Михаил Неделчев, проф. Петър Велчев, проф. Божидар Кунчев, Иван Младенов, Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Лора Шумкова, Георги Н. Киров, Славимир Генчев и редица други. Музейни работници, журналисти, краеведи и поети със своите текстове също разширяват и обогатяват неизчерпаемата тема за живота и творчеството на Димчо. Техните творби носят и атмосферата на родния град на поета, най-важната и неделима част от творческата му и житейска биография.

Амбициозните цели на сборника добре са защитени от сполучливото съчетаване на новите разработки с класически текстове и анализи, които са основата на “дебеляноведението” и на втория раздел на книгата.  Естествено, едно такова издание не би било убедително без присъствието на автори като приятелите на Димчо Константин Константинов, Людмил Стоянов, Владимир Русалиев; критиците от по-ново време Стоян Каролев, Тончо Жечев, Стоян Илиев; най-добрият може би днес познавач и тълкувател на българския символизъм Иван Младенов. Техните задълбочени изследвания и коментари върху творческия свят на Дебелянов са фундаментът на онова толкова необходимо, особено за нас, българите, познание, отнасящо се до уникалната личност и мистичния гений на Димчо. Ценни страници от написаното за поета са и спомените на сестра му Мария и брат му Иван, документално-творческото изследване на племенницата му Димка Дебелянова-Каролева.

В сборника възкръсват Димчовите места, Димчовите приятели, родната Копривщица, открити са нови страници от биографията му. Вече точно са локализирали лобното място и първият гроб на поета, които днес се намират в Гърция.

В заключение може да се обобщи, че сборникът е една сериозна и богата книга, която представя доста цялостно живота и творчеството на Димчо Дебелянов и може да се окачестви като принос в родното литературознание. Текстовете несъмнено ще представляват интерес за научни работници, преподаватели, студенти и ученици, както и за най-широк кръг сред неизброимите Димчови почитатели и приятели. Особено любопитно и ценно това издание ще бъде за младите българи, които сега за първи път се докосват до светлата личност, вълшебните творби и дълбоко лиричния и романтичен свят на Димчо Дебелянов.


____________________________
Юбилеен сборник: 120 години от рождението на Димчо Дебелянов
. Издателство “Захарий Стоянов”, 2009, 176 стр., 5 лв.

Съставител и редактор Дойчо Иванов – уредник на  музей “Д. Дебелянов”; художник на корицата – Светлана Мухова – уредник на музей “Г. Бенковски”.
Автор: Дойчо Иванов, уредник на къща-музей "Д. Дебелянов" - Копривщица
03.02.2009 г. 15:55
Посетено: 2036
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/7243-nova-kniga-za-dimcho-debelyanov