Отзиви

Любен Каравелов – първият модерен политик в Нова България

За книгата на на проф. Иван Стоянов

Любен Каравелов – първият модерен политик в Нова България


Тази година се навършват 175 години от рождението на великия копривщенец Любен Каравелов и 130 години от смъртта му (21.І.1879 г.). В наши дни са издадени повече от 2000 публикации за изключително интересния му и често неразбиран и недооценяван живот. Всеки от трийсетината дръзнали да изследват делото и живота му, между които З. Стоянов, Ст. Заимов, М. Арнаудов, Б. Пенев, Д. Страшимиров, Ал. Бурмов и др., дава своя принос за осветляване на различни негови страни.
    
Най-новият труд в тази посока е книгата “Любен Каравелов. Нови щрихи към живота и дейността му” на проф. Иван Стоянов, преподавател по история на Българското възраждане във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Авторът представи своето изследване пред кърджалийци в навечерието на 3 март във Военния клуб. След 7-8 месечна работа в архивите на Петербург проф. Стоянов установява, че има много разминавания между представяния образ на Каравелов от предишните му биографи и това, което всъщност е той. А тъй като историята е точна наука, тя трябва точно да отдава на всеки заслуженото. Въпреки многото опити в тази посока обаче великият възрожденец все още стряска приближилите се към него със своята многообразност и разнопосочност. Все още стряска с безмерната широта на умствената си проницателност и с простотата си в житейски план, с диаметрално противоположните си виждания по някои въпроси. За него е било естествено да бъде ту убеден славянофил, ту гневен критикар на славянофилството, възторжен последовател на монархията, но и на републиката. Да бъде отрицател на потисничеството, но и поклонник на държавата с все още класическо робовладение, стига това да бъде подчинено на някаква велика цел, каквато за него е освобождението на България.
    
Каравелов, по думите на историка, е човек-оркестър и затова труден за вкарване в рамки. За краткия си 45-годишен живот се проявява като енциклопедист, поет, писател, журналист, драматург, мислител. Пише психографски, библиографски трудове, статии по нумизматика, лексикография, българска литература, култура, политическа история. Допринася много за развитието на обществената българска мисъл в своето време.
    
Наричат го буржоазен либерал, революционер-демократ, еволюционист, заклеймяват го, че правил “преломи”, “завои” в дейността си и идейните си възгледи. Поддържал връзки с европейското революционно движение – с Международната лига за мир и свобода в Женева, с Херцен, с Гарибалди, с Мацини, с Бакунин. Все още недостатъчно са проучени взаимоотношенията му с представителите на официална Русия – Николай Павлович Игнатиев, граф Димитрий Милютин, Егор Петрович Ковалевски, с най-силния в Сърбия по онова време човек - Миливойе Блазнавац (военен министър).
    
Любен Каравелов е първият модерен политик на Нова България, казва проф. Стоянов. Той много рано прозира, че българите не могат сами да решат своя национален въпрос и подчинява живота си на националноосвободителната кауза. Дори и когато отстъпва от своите убеждения, пак е в услуга на българската кауза. Той прави всичко възможно да ангажира с нея и други държави, като Русия, Сърбия, Румъния, Черна гора. Затова тактиката и стратегията, избрани и наложени от него в освободителното ни движение, довеждат до възстановяване на българската държавност. Като председател на БРЦК още от създаването му през 1869 г., той прокарва идеята за обща борба на всички заинтересовани от ликвидирането на османското господство над Балканския полуостров. Получава щедри помощи от сръбското правителство (400 дуката годишно, равни на 11200 гроша), които използва за издаване на в. ”Свобода”, в. ”Независимост” и сп. ”Знание”, а също и за подпомагане на изпаднали в беда революционери. Каравелов съзнава ясно, че перото е най-доброто оръжие и често говори за “морална революция”, за първостепенната роля на пропагандата и на печата. Пламен Митов описва неговия исторически оправдан прагматизъм като зрялост, която не робува вече на химери и политически идоли. Затова делото на този велик българин, убеден е проф. Стоянов, винаги ще се оценява с положителен знак.

Автор: Лияна Фероли
01.03.2009 г. 10:53
Посетено: 2443
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/7402-lyuben-karavelov-parviyat-moderen-politik-v-nova-balgariya