Издания / премиери

октомври 2021 г.

Тема на броя: Българска философска култура: традиции и съвременност
28 октомври, Сцена-клуб „МаксиМ" - Театър „Българска армия"
Тема на броя: Логика, философия, познание
Представяне на сборника с разкази „Прекъсването на самсара“ на 20 октомври в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
19 октомври 2021, 18:30 часа, Аула на СУ „Св. Климент Охридски“