Интервю

2009 г.

Картината си има свой живот, тя не принадлежи на твореца
Зденка Тодорова, председател на Хелзинкския комитет за защита правата и свободите на българите в Сърбия
Публиката не прощава никога, тя е звяр, артистът и публиката това е борба
Огнян Стамболиев разговаря с Иглика Пеева за театъра, поезията и любовта...
Хумористът-минералог и шоп от Родопа изкатери 75 кота