След-и

декември 2011 г.

Инициатива на "Български пощи" ЕАД и Консорциум "Световете"
За 110-годишнината на театралния състав бе поставена пиесата "Милионерът"
Дискусия във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Как горнооряховчанки плетели даже празнични терлици
За поетичния празник в с. Добрич, Димитровградско
С документален филм, концерт и рецитал по стихове на най-известните балкански поети
Част от публиката си тръгна в антракта
Нова възможност за изява на българските таланти