След-и

Българската философия във виртуалното пространство

Дискусия във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

На 12 декември 2011 г. във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” бе проведена „кръгла маса” на тема "Българската философия във виртуалното пространство". Форумът бе организиран от „Института за българска философска култура”, списание „Философски алтернативи” и специалност „Философия” в посоченото висше училище.

Участие в „кръглата маса” взеха представители – преподаватели, научни сътрудници и докторанти - на различни университети и академични институции: СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, СА „Димитър Ценов”, МГУ „Св. Иван Рилски” и ИИОЗ при БАН.

В дискусията се откроиха два основни дискурса. При единия подход се постави въпросът „Какво е интернет?” и какви човешки проблеми възникват при пребиваване във виртуалното пространство. Другата перспектива стъпи върху реалната практика при боравенето с интернет, като акцентът бе върху споделянето на личен опит. И в двете посоки на дискусията бяха откроени както полезните страни на интернет, така и проявилите се проблеми: удобен и спестяващ време източник за научаване на полезна информация за научния живот в страната и зад граница (форуми, конкурси, защити на дисертации и пр.), рационална форма за общуване между колеги, използване за образователни цели (доц. Анета Кaрагеоргиева, доц. Иван Колев - СУ, доц. Лилия Гурова – НБУ). И същевременно - проблемите, възникващи със собствеността на информацията и свободното ú използване, размиването на авторството и произтичащото от него улесняване на плагиатството в науката, на студентското плагиатство, обезличаването на общуването и пр. (проф. Мария Димитрова).

За нуждата от създаване и поддържане на бази данни, отразяващи резултатите от професионалната работа на българските философи, както и за собствения опит в това отношение говориха д-р Ивайло Димитров (ИИОЗ), стъпващ върху опита си на куратор на сайта „Демокрит”, докторант Михаил Жекунов (СУ), който представи собствен проект по темата, доц. Иван Върбанов, поддържащ философски сайт (СА „Д. Ценов”), проф. Добрин Тодоров (Институт за българска философска култура с интернет сайт), д-р Борис Грозданов (ИИОЗ) - сайт „Проектория”, докторант Цена Желязкова.

Участниците в дискусията все пак се обединиха в едно – че интернет е и има потенциал да бъде предразполагащо към диалог пространство и за българските философи.


Автор: Добрин Тодоров
17.12.2011 г. 23:07
Посетено: 1129
Етикети: СУ Св. Климент Охридски, кръгла маса, дискусия, виртуално пространство, българска философия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/13823-balgarskata-filosofiya-vav-virtualnoto-prostranstvo