След-и

За Борис Априлов и Станислав Стратиев - неординерно

Юбилейна научна конференция

На 15 декември по инициатива на Института  за литература - БАН, и съвместно със Сатиричния театър “Алеко Константинов”, в. “Стършел” и Националната  библиотека “Св. св. Кирил и Методий” се проведе юбилейна научна конференция, посветена на 90 г. от рождението на Борис Априлов и 70 г. от рождението на Станислав Стратиев. Конференцията бе открита от доц. д-р Вихрен Чернокожев - зам.-директор на Института за литература – БАН, и проф. Боряна Христова – директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, където бе проведен форумът.

Присъстваха: дъщерята на Борис Априлов – г-жа Джина Василева, съпругата на Станислав Стратиев – г-жа Лилия Рачева, писатели, литературоведи, театроведи, специалисти в областта на изкуството и културата от Института за литература – БАН, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, НАТФИЗ, Институт за изследване на изкуствата - БАН, Нов български университет, Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Направи се опит да се обгледа по-панорамно художественото наследство на двамата творци.

Заседанието, посветено на Борис Априлов, бе открито с впечатляващо слово на Джина Василева, последвано от преглед на творчеството на писателя, направен от Юлиан Жилиев. Прочетоха се доклади, свързани с различни аспекти на белетристиката му: за емблематичния герой на прозата му за деца – Лиско, и за художествените особености на поредицата детски творби, свързани с приключенията на малкото лисиче, бяха докладите на Светлана Стойчева и
Петър Стефанов; психоаналитичен анализ на романа “Великата суета” направи Росица Чернокожева; анализ на две непубликувани, останали в архив, пиеси на твореца, направи Вихрен Чернокожев. В разговора за писателя участваха Георги Мишев, Михаил Вешим, Светлана Стойчева, Мая Горчева, писателката Олга Кръстева, кинорежисьорът Николай Минчев, режисьорът Славчо Маленов.

Творчеството на Станислав Стратиев също бе осмислено от различни посоки. На криптохристиянския смислов пласт в прозата му за деца обърна внимание в доклада си
Младен Енчев; образът на България и българина в “Българско зелено” разгледа Надежда Цочева; паралел между “Оркестър без име” и “Бягство в Ропотамо” направи Лора Шумкова. Интересни ракурси към драматургията на Стратиев се откроиха в докладите на Венета Дойчева (“Амплитудите на тялото в драматургичната система на Станислав Стратиев”) и Анна Топалджикова (“Парадоксът – природа на драматургията на Станислав Стратиев”). На пиесата “Максималистът” и артистичния преврат на означаващото се спря Николай Христозов, а Соня Николова говори за драматургията при социализма. Йордан Попов сподели спомени за писателя.

В разговора за драматургията на Станислав Стратиев, воден от Мирослава Кортенска, участваха: актьорът Петър Петров, Лилия Рачева, Румен Шивачев, Елка Трайкова и др.

По инициатива на Мирослава Кортенска, подкрепена от присъстващите, се взе решение да се направят постъпки на името на Станислав Стратиев да бъде кръстена улица в София.

Автор: Людмила Хр. Малинова
23.12.2011 г. 12:26
Посетено: 1414
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/31/news/13843-za-boris-aprilov-i-stanislav-stratiev-neordinerno