След-и

април 2016 г.

Нова стихосбирка с премиера в София
В рамките на Националната кампания „Походът на книгите”
Нова поетична книга от Камелия Спасова
Румен Денев представи „Математическа поема”