Изложби

април 2011 г.

Част от международната програма за сътрудничество
Изложба живопис на художника Юлий Шумарев
"Седмици на Германия в България 2011" – 3-19 април
Изложба живопис на Гари - Николай Ангелов