Издания / премиери

ноември 2010 г.

За златните години на Бургаския драматичен театър, и за проф. Юлия Огнянова
Съкровена българска поезия от един космополит
Том 3. от цялостно изследване върху генезиса и спецификата на българския постмодернизъм
Уникалността на едно издание се дължи преди всичко на уникалността на автора