Издания / премиери

май 2018 г.

16 май 2018, от 18:30 ч., Театрална зала „Алма Алтер" на Софийския университет
15 май 2018 г., 18.00 ч., Регионална библиотека „Любен Каравелов"
Писателят Иван Раденков представи за първи път най-новата си детска книга
11 май 2018, 19:00 ч., Литературен клуб „Перото” - НДК