Издания / премиери

Представяне на „Власт, управление и обществено развитие“ и „Организационно поведение"

8 май 2018 г., 15.00 ч., НБУ

Представяне на „Власт, управление и обществено развитие“ и „Организационно поведение"

 

◊ ПОКАНА

Център за книгата и департамент „Администрация и управление” представят изданията „Власт, управление и обществено развитие“ и „Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие“ на 8 май 2018 г. от 15.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет. Водещ на събитието е доц. д-р Кристиян Хаджиев, а докторантът Цанко Донков е модератор.

Сборникът, със съставител доц. д-р Димитър Панайотов, „Власт, управление и обществено развитие: Глобални, регионални и национални перспективи: Международна научно-практическа конференция, 7 юни 2017“ предлага разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструменти, които са необходими за всяка една дискусия по проблематиката. Еволюцията и трансформацията на управленските и организационните модели, поставени в среда с висока степен на неопределеност и мултикултурни измерения, е в контекста на дискусията по следните въпроси:

  • Какво ни дават управленските практики за „аджайл“ управление с множество източници на власти и работа в самоорганизиращи се екипи?
  • Как се измерва продуктивността на съвременните мрежови организации?
  • Как традиционните управленски йерархии да се трансформират в отговорно управленско лидерство, автентично на динамиката и принципите на съвременното общество?
  • Дали властта и свободата биха могли да съжителстват под един и същи покрив?

В четвъртото издание на „Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие“, авторът доц. д-р Димитър Панайотов предлага изцяло обновена версия за човешкото поведение в организациите, като поставя следните водещи акценти: неговата холистична природа и ролята му на своеобразна интегрираща парадигма в мениджмънта и поведенческите науки; обединяване на подходи, модели и теории, но и идеи, източници, които са в контекст на нови изследователски релации - власт, лидерство, стратегически визии и човешки капитал; предлагане на инструменти и възможности за тяхната емпирична и приложна „транслация“, насочена за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие.

По време на представянето изданията се продават с 10% отстъпка. Могат да бъдат закупени от електронна книжарница.

С медийната подкрепа на Аз чета.

Автор: Център за книгата
03.05.2018 г. 14:01
Посетено: 697
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/27625-predstavyane-na-vlast-upravlenie-i-obshtestveno-razvitie-i-organizatsionno-povedenie