Издания / премиери

декември 2008 г.

Проза, поезия, интервюта…
Книга за прозрението и посвещението в мисията на доброто
Теми за размисъл на свободния човек...
В рамките на Рождественския салон - Варна 2008
Българският празничен календар - изключителен код за оцеляване през вековете
Изследователски труд с уникална стойност за осмислянето на архитектурното наследство на Варна