Награди

април 2009 г.

Премиера на сборника “Новелови награди '08”
Награди от ХVІ Международен франкофонски ученически театрален фестивал - Стара Загора 2009
За цялостен принос в развитието на културата и изкуствата
Пиеси, поставени за първи път на професионална сцена в периода от 1 април 2008 г. до 31 март 2009 г.