Награди

март 2009 г.

За активна журналистическа и PR-дейност в подкрепа на кампанията "Наследство в риск"
Известният писател и киносценарист става почетен гражданин на Пловдив