Награди

май 2009 г.

Носители на наградата за 2009 г. са Елена Алексиева и Милен Русков
Иван Цанев с награда за цялостен принос