Изложби

ноември 2009 г.

Колко ще изминем и докъде ще стигнем - Божа работа...
30 графични произведения - офорт, литография и акватинта
По случай 60-тата годишнина на художника
По повод 70 години от рождението на художника
"Точка на кипене на фантазията" и "Действителност и отражения"
Повод за илюзорни разходки в един различен свят
Този свят на скрита материалност и лирика, на видими идеали и равновесие...
Петър Савов – художник с поливалентен творчески стил
Изложба на фотохудожника Анатолий Виляховски