Изложби

декември 2010 г.

Сборна изложба-живопис в Арт галерия "Ларго"
Пейзажи, голо тяло и цикъл “Дух и материя”
Част от програмата на шестото международно триенале на графичните изкуства – София 2010
Картини, графики, икони, пластики и текстил
Изложба през декември - рождения месец на скулпторката
Юбилей на Йоанна Кемилева
Оригинални ръкописи, книги, фотографии, кореспонденция и художествени произведения