Изложби

Изложба "Скици и откровения", посветена на 100 години от рождението на проф. Асен Христофоров

Оригинални ръкописи, книги, фотографии, кореспонденция и художествени произведения

Изложба "Скици и откровения", посветена на 100 години от рождението на проф. Асен Христофоров


◊ СЪБИТИЕТО

Представителна изложба „Скици и откровения”, посветена на 100 години от рождението на проф. Асен Христофоров

Откриване на изложбата на 16 декември, четвъртък, 17.00 часа – Централно фоайе, Национална библиотека  “Св. св. Кирил и Методий”.


. Организатори: Институт за литература – БАН, Национален литературен музей, Държавна агенция „Архиви”, Център за либерални стратегии, Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”


◊ ПРОЕКТЪТ

Проектът „Асен Христофоров” е резултат на съпричастност, симпатия и научен интерес, проявени от група инициатори – експерти в различни направления – към биографията, академичната кариера и литературната дейност на личност, доволно забравена и потънала в романтическа мистика. Идеята на всички ангажирали се с този проект е да се направи опит за цялостно очертаване на живота и дейността на проф. Асен Георгиев Христофоров, белязани с дълги и продължителни пътувания, драматични трансформации, а в крайна сметка и със забележително научно и литературно наследство.

Организаторите на конференцията "100 години от рождението на Асен Христофоров"
имат амбицията да представят икономиста Асен Христофоров, да потърсят мястото на писателя в българската литература и да представят на днешните читатели неговата личност и разностранно творчество.


◊ ИЗЛОЖБАТА

Представителната изложба чрез подбрани от архивното наследство на Асен Христофоров оригинални материали проследява ученическите и студентските му години, работата му в държавни учреждения като експерт и преподавател, редакторската му дейност, свързана с икономическата периодика в България, както и икономическите трудове и лекции, на които е автор. Документалните материали от Държавна агенция „Архиви”, свързани с прекратяването на преподавателската дейност на проф. Асен Христофоров и работата му като експерт в различни области на икономиката очертават твърде нерадостните събития в неговия живот, настъпили след 9.ІХ.1944 г. Вследствие на тези репресивни събития Асен Христофоров е принуден да се „самоизсели” в района над село Говедарци, Самоковско, а през 1951 е арестуван без обвинение, престоява седем месеца в ареста на следствения отдел на Държавна сигурност в София, след което е интерниран в Трудово-възпитателно общежитие  в с. Белене. Експонирането на оригинални ръкописи, книги, фотографии, кореспонденция и художествени произведения ще извади от незаслужена забрава литературната дейност на Асен Христофоров, започнала внезапно, с блестящ успех през 1945 година, а по-сетне уплътнена от ред самобитни и оригинални текстове – публикувани и непубликувани – писани в периода 1955–1970, както и преводаческото му дело, чиито резултати имат своята безспорна стойност и до днес.

Голяма част от материалите са неизвестни за широката публика, а някои от тях се показват за първи път. Автори на изложбата са Лилия Владева от Държавна агенция „Архиви” и Иван Звънчаров, уредник в Национален литературен музей. Художественото оформление е дело на Ивелина Велинова от Националния литературен музей.

Изложбата ще продължи до 13 януари 2011 г.

Автор:
Катя Зографова
Публикация:
13.12.2010 г. 22:33
Етикети:
Посетено:
1370
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/11390-izlozhba-skitsi-i-otkroveniya-posvetena-na-100-godini-ot-rozhdenieto-na-prof-asen-hristoforov