Изложби

ноември 2010 г.

Арт галерия "Ларго" на две годинки! И с ново изложбено пространство!
Прелести, изпълнени с чувственост и двусмислени ситуации
Изложба живопис и текстил на Добромила Цветкова
За участие в проекта са поканени художници от различни поколения
Ново изложбено пространство в Пловдив
Изложба живопис в галерия "Астри"
Самостоятелна изложба живопис
Още един поглед към вътрешния свят на твореца
Маргарита Иванова и Спас Киричев, керамика и скулптура