Научни форуми

октомври 2013 г.

Кръгла маса и премиера на три сборника
В рамките на форума "Метаморфоза и катастрофа"
28, 29 и 30 ноември 2013 г., СУ „Св. Климент Охридски“
Семинар на Школа за демокрация
Фондация „Радостина Константинова” организира семинар за разследваща журналистика
Лекция на Кармелита Д‘Алесио
Четвъртата от цикъла лекции "Книгата на книгите"