Научни форуми

Научна конференция "Просветителство срещу идеологема"

28, 29 и 30 ноември 2013 г., СУ „Св. Климент Охридски“

Научна конференция "Просветителство срещу идеологема"


◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми колега,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема "Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)"

Събитието ще се проведе на 28, 29 и 30 ноември 2013 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на конференцията са направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН, катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски” и Културния център на Софийски университет.

Насочихме се към тази тема, водени от желанието да продължим успеха на миналогодишната конференция върху Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. За разлика от патоса на предходната конференция обаче, която трябваше наред с другите си задачи да изяви невидимото сговаряне на литературоведския диалог като опозиция спрямо репресивните функции на официалния дискурс, целта ни в този случай ще бъде да отворим дискусията към хетерогенни и контрапунктни направления в областта на естетиката и рефлексията върху литературата и различните изкуства. Това неизбежно ще постави въпроса за просветителските нагласи, най-вече през 1960-те години, когато под формата на повече или по-малко подправена критика до българската читателска публика се довежда информация за философските, естетически и културни явления „отвъд”, в „свободния свят”. Заедно с това подобен фокус ще ни даде възможност да обсъдим как въобще теоретичното мислене намира пътища за противопоставяне в условията на неблагоприятни за мисълта дискурсивни режими.

Целта на конференцията ще бъде, следователно, не просто да отбележи приноса на посочените в заглавието примерни фигури, а да набележи през и отвъд тях процеси, нагласи, конфликти и полета на отстоявана свобода. Възможни фокусни полета биха могли да бъдат:

• Рецепция на романтизма и модернизма като привилегировани топоси на бунта.
• Реторическите употреби на марксизма.
• Сблъсъци, дебати, групи, инкриминнирани и забравени книги.
• Утопизъм.

Ще бъдат приемани не само заявки за индивидуални доклади, а и теми за сесии, които да обединяват няколко доклада.


Срок за подаване на заявка – 31 октомври 2013
Анотация до 500 знака
Регламент – 20 мин. на доклад
Дати на конференцията – 28, 29 и 30 ноември 2013
Място: Зала 1 и Нова конферентна зала, Ректорат, СУ
Контакти: theory.lit@gmail.comС уважение,
организаторите на конференцията:

направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН,
катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”
и Културният център на Софийски университет


Автор:
Публикация:
29.10.2013 г. 13:25
Посетено:
1273
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/17933-nauchna-konferentsiya-prosvetitelstvo-sreshtu-ideologema