Научни форуми

Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции

Научен семинар с международно участие

◊ ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира Научен семинар с международно участие на тема "Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции"

Семинарът ще се състои на 31 октомври 2013 г. (четвъртък) в хотел Метрополитън, зала Брюксел от 9.30 ч. до 13.30 ч.
Адрес: София 1784, бул. "Цариградско шосе" 64

Проявата е заключително събитие на първи етап от осъществяването на научноизследователския проект "Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции" с ръководител доц. д-р Таня Тодорова (Договор № ДФНИ – К01/0002 от 21.11.2012), конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012 г., Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката.

Експерти, изследователи, специалисти и ръководители на библиотечни и културни институции, студенти и всички заинтересовани са поканени да се включат в дискусията по проблематиката на семинара.
 

◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Програмата включва:

• Представяне на научноизследователския проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции” – обзор на изследователските и приложните резултати за периода ноември 2012 - ноември 2013 г.;
• Методика и резултати от анкетно проучване, проведено в България, Турция и Хърватска относно авторскоправната компетентност на специалистите от библиотечните и другите културни институции;
• Представяне на изследователски и библиографски проучвания и издания по проекта;
• Демонстрация на сайта на проекта: http://copyrightlib.unibit.bg;
• Дискусия.

Участници в семинара заедно с българските лектори са чуждестранните учени: проф. д-р Серап Курбаноглу (Хаджеттепе университет, Турция), проф. д-р Александра Хорват (Загребски университет, Хърватска), доц. д-р Джумана Бустани (Университет Париж Декарт, Франция).

В семинара участват и експерти от ЮНЕСКО междуфакултетска катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Регистрацията на участниците в семинара започва от 9.00 ч. пред зала Брюксел.

Такса правоучастие – няма.

Организаторите на семинара не поемат пътни, квартирни и дневни разходи.
 
 
По въпроси, свързани с регистрацията и програмата на семинара се обръщайте към доц. д-р Таня Тодорова, е-mail: t.todorova@unibit.bg, тел. 0898 577 956.


Текуща информация за събитието следете в сайта на проекта: http://copyrightlib.unibit.bg
Автор: УниБИТ
24.10.2013 г. 15:24
Посетено: 1432
Етикети: покана, научни форуми, Научен семинар, УниБИТ, Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/17905-avtorskopravna-politika-na-bibliotechnite-i-kulturnite-institutsii